31.8.2015 10.00

TET-jakso 5.-9.10.15 ja 19.-23.10.15

Tänä lukuvuonna järjestetään 8. ja 9. -luokkalaisille kahden viikon mittainen työelämään tutustuminen eli TET-jakso 5.-9.10.15 ja 19.-23.10.15 (viikot 41 & 43), syysloma sijoittuu jakson väliin 12.-18.10.15.

Työelämään tutustuminen on peruskoulun opetussuunnitelman mukaista toimintaa ja sen tavoitteena on, että nuori tutustuu TET-jakson aikana ohjatusti yrityksen ja työyhteisön toimintaan. TET-jakso voi olla nuorelle ainutlaatuinen mahdollisuus saada tietoa elinkeinoelämästä ja yritystoiminnasta.

Työelämään tututustumisjakson aikana nuori soveltaa koulussa oppimiaan taitoja ja kokeilee selviytymistään uudessa yhteisössä ja ympäristössä. Omakohtaiset työelämän kokemukset edistävät nuoren itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja, syventävät työelämätietoutta sekä tukevat oppilaan jatko-opintoihin hakeutumista.

Oppilaat tulevat saamaan oppilaanohjauksen oppitunneilla lisää tietoa tet-jaksosta ja vinkkejä paikan hakemiseen. Kannustan oppilaita aktiivisesti etsimään mieluista paikkaa, hyvät/ suositut paikat menevät nopeasti. Muutama reipas oppilas on jo löytänyt paikkansa ja tuonut työsopimuksen minulle, upeeta toimintaa! Oppilaat saavat työsopimuspohjan minulta, mikä täytetään sitten yhdessä oppilaan ja työnantajan kanssa.

Tulen jakamaan oppilaille kaiken tärkeän tiedon ja materiaalin lähiviikkoina. Apuja TET paikan löytymiseen saat www.pkstet.fi

Mikäli jotain kysyttävää ole rohkeasti yhteydessä!

Terveisin, oppilaanohjaaja/ kuraattori Tytti