1.9.2016 12.00

Syystiedote huoltajille 1.9.2016

Kodin ja koulun päivä

- järjestetään lauantaina 24.9.16 klo 9.30-12.00, päivä korvaa 5.12.16 koulupäivän

- hyväntekeväisyystempaus Unicef-kävely sai huoltajilta suurimman suosion vanhempainillassa

- tapahtumalla tuetaan ikätovereiden koulunkäyntiä Afrikassa

- ennen kävelypäivää oppilaat hankkivat lähipiiristään sponsorin/ sponsoreita, jotka lupaavat lahjoittaa valitsemansa summan jokaista oppilaan kävelemää kilometriä kohden

- kävelypäivänä oppilaat saavat passin, johon keräävät tarran jokaisesta kilometristä, jonka kävelevät

- sponsorit lahjoittavat tarroja vastaavan summan Unicefin keräykseen

Päivän aikataulu

klo 9.30 kokoontuminen omiin kotiluokkiin (alakoulu), aamiainen ruokalassa (yläkoulu), huoltajille oppilaiden järjestämä kahvila salissa - tuotto menee kyseisen luokan retkirahastoon

klo 9.50 aamiainen ruokalassa (4.-6.luokat), kokoontuminen omiin kotiluokkiin (yläkoulu), jonka jälkeen lähtö kävelytapahtuma-alueelle -> huoltajat mukaan

klo 10.10 aamiainen ruokalassa (1.-3.luokat), jonka jälkeen lähtö kävelytapahtuma-alueelle -> huoltajat mukaan

klo 11.30 yhteinen kodin ja koulun loppuhartaus salissa, päivä päättyy noin klo 12.00

Huoltajat! Mikäli haluat tulla mukaan toteuttamaan tapahtumaa (esim. vetämään rastia kävelytapahtuma-alueelle, hartauden esilukijaksi/ rukoilemaan/ musisoimaan yms) olet lämpimästi tervetullut! Ilmoittautumiset wilman kautta Tytti Kaisamatille)

 

Johtokunnan kokous

- 20.9.16 klo 18.00

 

Yläkoulun taksvärkki ja alakoulun liikuntapäivä

- torstaina 22.9.16

- taksvärkistä tiedotettu oppilaita koulussa ja huoltajia wilman kautta

 

Pahat tavat tavoitteena kitkeä pois

- koulun arjessa on havaittu ikävää kielenkäyttöä (kiroilua, haistattelua)

- rumien puhuminen tarttuu yllättävän helposti

- olemme asettaneet tavoitteeksemme kitkeä pahat tavat pois

- pyrimme huomauttamaan ikävästä kielenkäytöstä välittömästi, mikäli se ei kuitenkaan kehoituksista huolimatta lopu oppilas voidaan määrätä Kielenhuoltoryhmään

- Kielenhuoltoryhmä kokoontuu tiistaisin klo 14.30

 

Ilmiantolaatikko

- kiusaamisesta puhuminen vaatii rohkeutta, joten olemme miettineet tapoja sen helpottamiseksi

- kouluumme on hankittu postilaatikko "Kuraattorille postia", jonne oppilas voi kirjoittaa vaikka nimettömänä jos on havainnut kiusaamista tai itse joutunut kiusaamisen kohteeksi

- kannustamme oppilaita kuitenkin ensisijaisesti kertomaan asiasta välittömästi luokanopettajalle/ aineenopettajalle tai suoraan kuraattorille/ rehtorille

 

Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä

- kokoontuu tiistaisin klo 8.00

 

Oppilaskunnan hallitus

- haku syyskuun aikana

- oppilaat voivat hakea oppilaskunnan hallitukseen kirjallisella hakemuksella

- asiasta tiedotetaan oppilalle erikseen

- 10.-11.10.16 kristillisten koulujen oppilaskuntapäivät Jyväskylässä

 

Kännyköiden lataaminen oppitunneilla

 - kännykät kerätää kaikilla vuosiluokilla oppitunnin alkaessa "kännykkäparkkiin", tämä käytäntö on lähtenyt kivasti käyntiin, eivätkä kännykät ole häirinneet oppilaiden oppituntia

- olemme kuitenkin tehneet yhteisesti päätöksen, ettei kännyköiden lataaminen oppitunnilla ole sallittua

- kännykät ladataan kotona  

 

Syysloma   

- viikko 42 (17.-23.10.16) 

 

2.jakso

- 24.10.- 5.1.16

 

Taitaja 9 paikalliskilpailu yläkoululaisille

- 15.-16.11.16 Stadin ammattiopistossa Kullervonkadun toimipaikassa

- ilmoittautuminen tulossa

 

Sählyturnaus yläkoululaisille

- kristillisten koulujen sählyturnaus 17.-18.11.16

- ilmoittautuminen tulossa

 

Ilmiöpohjainen viikko

- viikko 47 (21.-25.11.16)

- iltatilaisuus torstaina 24.11.16 (1.-2.luokkalaisilla päiväkoulua, 3.-9.luokkalaisilla iltakoulua)

- kaikki koulumme oppilaat ja huoltajat kutsutaan iltatilaisuuteen

- lisätietoa ilmiöpohjaisesta viikosta tulossa myöhemmin

 

8.-9.luokkalaisten TET-harjoittelu

- 13.-17.3.16 ja 20.-24.3.16 (2 viikkoa)

- tetistä annetaan lisätietoa oppilaanohjauksen oppitunneilla