KOUlun esittelyHei, etsitkö hyvää koulua lapsellesi?
Tule tutustumaan Helsingin kristilliseen kouluun!

Haluaisitko lapsesi hyvään ja turvalliseen kouluun, jossa on kristilliset arvot, rauhallinen oppimisympäristö, välittävä ilmapiiri ja josta löytyy luotettavia ja turvallisia kavereita? Pienehkössä koulussamme lapsesi kohdataan yksilöllisesti ja oppimiseen ja kasvuun rohkaisten.

Mikä on Helsingin Kristillinen Koulu?

Helsingin Kristillinen Koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka on toiminut yli 30 vuotta ja jossa annetaan opetusta luokilla 1-9. Se sijaitsee Pukinmäessä ja on yksi neljästätoista Helsingissä olevasta yksityisestä peruskoulusta, jotka toimivat Helsingin kaupungin sopimuskouluina. Koulu saa rahoituksensa muiden peruskoulujen tapaan valtiolta ja kaupungilta, joten opetus on maksutonta. Koulun yhteydessä toimii myös päiväkoti Pursi, jossa tarjotaan päivähoitoa 2-5 vuotiaille ja esiopetusta 6-vuotialle lapsille.

Ylivoimaisesti useimmin meille esitetty kysymys on ”Miten kristillinen koulu eroaa tavallisesta kaupungin ylläpitämästä koulusta?”. Aloitetaan kuitenkin ensin siitä, missä se ei eroa. Kristillisessä koulussa on laadukas opetus sekä samat oppiaineet ja opetussisällöt, kuin muissakin kouluissa. Opetussuunnitelma noudattaa  valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Koulussa on kelpoiset, ammattitaitoiset opettajat ja lain edellyttämät oppilashuollon palvelut, joihin kuuluu mm. laaja-alainen erityisopetus, kuraattorin, psykologin ja kouluterveydenhuollon palvelut.

Kristillisyys koulussa

Olennaisin ero kaupungin kouluihin verrattuna on se, että kristillisen koulun toiminta perustuu kristillisiin arvoihin ja maailmankuvaan. Näistä arvoista Helsingin kristillisessä koulussa korostetaan erityisesti jokaisen ihmisen erityistä arvoa ainutlaatuisena, Raamatun mukaan Jumalan kuvaksi luotuna persoonana.

Koulussa rakennetaan kunnioittamisen ja rohkaisemisen kulttuuria, jossa jokainen on arvokas ja tärkeä ja kuuluu joukkoon. Jokaisen elämällä on merkitys ja tarkoitus, ja koulun tehtävä on kasvattaa, opettaa, ohjata ja varustaa oppilaita niin, että jokainen voi aikanaan löytää oman paikkansa maailmassa. Toki kristillisyys näkyy myös koulun tapakulttuurissa, juhlissa, aamunavauksissa ja joissakin opetussisällöissäkin.

Helsingin kristillinen koulu toimii yhteiskristillisellä periaatteella. Koulua ylläpitää kannatusyhdistys, jonka jäsenistö on pääasiassa oppilaiden vanhempia. Koulu ei ole sitoutunut minkään yksittäisen kirkko- tai seurakunnan oppiin tai kulttuuriin, vaan tekee yhteistyötä monipuolisesti eri seurakuntien kanssa ja pyrkii palvelemaan tasapuolisesti kaikkia erilaisia ja erilaisista taustoista tulevia perheitä.

Koulupäivän lisäksi pienemmille oppilaille (1-4 lk) on tarjolla aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koulun tiloissa toimii myös Helsingin kristillinen musiikkikoulu, jossa oppilaat voivat käydä soittotunneilla.

Huomaathan tämän

Helsingissä toimii kaksi kristillistä koulua, joiden kesken syntyy välillä sekaannuksia nimien samankaltaisuuden vuoksi.

Helsingin Kristillinen Koulu (eli me) on yksityinen Helsingin kaupungin sopimuskoulu Pukinmäessä. Koulun vs. rehtorina toimii Maarit Laakkonen.

Suur-Helsingin kristillinen koulu on Pasilassa kotikoulun statuksella toimiva koulu, jota ylläpitää Agape-keskus ry. Koulun rehtorina toimii Jan Cedercreutz.

 

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna