KOUlun esittely


Hei, etsitkö hyvää vaihtoehtoa lastesi lähikoululle? Me olemme sellainen!

Haluaisitko lapsesi tavalliseen, hyvään ja turvalliseen kouluun, jossa on kristilliset arvot, rauhallinen oppimisympäristö, välittävä ilmapiiri ja josta löytyy luotettavia ja turvallisia kavereita? Pienehkössä, noin 200 oppilaan koulussamme lapsesi saa olla yksilö ja oma itsensä.

Tervetuloa tutustumaan kouluumme ja päiväkoti Purteen! 

Huom!

Nimien samankaltaisuuden takia sekaannusten välttämiseksi:

Helsingin Kristillinen Koulu (eli me) on yksityinen Helsingin kaupungin sopimuskoulu Pukinmäessä ja jonka rehtorina toimii Jari von Becker.

Suur-Helsingin kristillinen koulu on Pasilassa kotikoulu-statuksella toimiva Agape-keskuksen ylläpitämä koulu, jonka rehtorina toimii Jan Cedercreutz.

 

Mikä on Helsingin Kristillinen Koulu?

- Helsingin Kristillinen Koulu on yksi neljästätoista Helsingissä olevasta yksityisestä peruskoulusta. Meillä on kaikki perusopetuksen luokat 1.-9. Olemme Helsingin kaupungin sopimuskoulu ja saamme rahoituksemme muiden peruskoulujen tapaan kaupungilta ja valtiolta.

Missä on Helsingin Kristillinen Koulu?

- Pukinmäessä. Koulurakennuksemme on Pukinmäen ala-asteen entinen koulu, Pieksupolku (5) viidessä.

Helsingin Kristillinen Koulu on yksityiskoulu. Pitääkö siellä siis maksaa lukukausimaksuja?

- Ei. Meillä opetus ja oppimateriaalit ovat ilmaisia kunnallisten peruskoulujen tapaan. Jo perusopetuslaki määrää, että peruskouluopetuksen on oltava maksutonta.

Miten yksityiset koulut erovat kunnallisista kouluista?

- Suomalaisissa kouluissa opetus on varsin yhdenmukaista. Yksityiset koulut eroavat selkeimmin kunnallisista kouluista itsenäisemmällä hallintotavalla ja vähemmällä byrokratialla. Yksityiset koulut voivat tehdä itsenäisesti monia sellaisia koulun arkea koskevia päätöksiä, joita kunnallinen koulu joutuisi ”kierrättämään” kaupungin tai kunnan opetusviraston kautta.

Miten kristillinen koulu eroaa kunnan tai kaupungin peruskouluista tai muista yksityisistä kouluista?

- Suurin ja ehkä merkittävin ero on se, että kristilliset arvot ovat toimintamme ja kasvatusnäkemyksemme luonnollinen perusta ja pohja. Koska olemme Helsingin kaupungin sopimuskoulu, meitä koskee monet Helsingin opetusviraston linjaukset, mutta meillä on myös tiettyjä vapauksia, esim. syysloman, koulun alkamispäivän tai lauantaityöpäivien suhteen.

Opetetaanko Helsingin Kristillisessä Koulussa jotain "omia totuuksia"?

- Ei. Opetuksemme noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja myös Helsingin kaupungin opetussuunnitelmaa niiltä osin, kun se sitoo meitä sopimuskouluna.

Onko koulun toiminnan taustalla joku herätysliike tai seurakunta?

- Ei. Koulumme on yhteiskristillinen, eli se ei ole minkään herätysliikkeen tai seurakunnan ylläpitämä. Koulu saa rahoituksensa Helsingin kaupungilta ja valtiolta. Olemme Helsingin Kaupungin sopimuskoulu ja olemme saaneet peruskoulua korvaavan koulun aseman 1995. Koulun ylläpitäjänä on Helsingin Kristillisen koulun kannatusyhdistys. Teemme kyllä yhteistyötä eri seurakuntien kanssa mm. aamunavauksien ja tapahtumien osalta.

Onko koulussa vain herätysliikkeisiin kuuluvia oppilaita?

- Ei. Koulumme on yhteiskristillinen koulu ja meillä on oppilaita kaikenlaisista kristillisistä suuntauksista.

Täytyykö olla uskovainen, jotta voi tulla Helsingin Kristilliseen Kouluun oppilaaksi?

- Ei tarvitse, mutta oppilaaksi valinta edellyttää, että vanhemmat ja oppilas hyväksyvät koulun toiminta-ajatuksen ja kristillisen arvoperustan. Meillä on oppilaita niin uskovista kuin ei-uskovistakin perheistä.

Onko Helsingin Kristillinen Koulu sama kuin Suur-Helsingin kristillinen koulu?

Ei. Helsingissä toimii kaksi kristillistä koulua. Helsingin kristillinen koulu on Helsingin kaupungin sopimuskoulu ja toiminut virallisena opetuksenjärjestäjänä yli 30 vuotta. Suur-Helsingin kristillinen koulu puolestaan on Pasilassa toimiva Agape-keskuksen ylläpitämä itsenäinen koulu, joka toimii kotikoulu-statuksella lukukausimaksujen ja lahjoitusten varassa ilman valtion ja kaupungin tukea. Suur-Helsingin kristillisen koulun rehtorina toimii Jan Cedercreutz.

Teille tulee oppilaita ympäri pääkaupunkiseutua. Miten otatte huomioon nämä pitkänmatkalaiset?

- Lukuvuonna 2018-2019 palaamme aikaisemmin hyväksi havaittuun käytäntöön, eli koulupäivämme alkavat pääsääntöisesti vasta 8:55. Yläkoulussa voi olla pari pientä poikkeusta 7. lk:n kotitalouden ja ehkä yhden 8.-9. lk:n valinnaisaineen kanssa.

Iltapäiväkerhon lisäksi 1.-2. luokkien oppilaille on järjestetty päiväkodin tiloissa aamukerho, johon sisältyy myös aamupala.

Miten kouluunne pääsee oppilaaksi?

- Koulumme nettisivulta löytyy hakulomake, joka palautetaan koulun rehtorille. Kaikki hakijat haastatellaan ennen oppilaaksi hyväksymistä. Hakemisprosessista kerrotaan tarkemmin nettisivumme välilehdellä "hakeminen".

Varsinkin yläkouluun haettaessa on tärkeää, että oppilas on itse motivoitunut ja halukas siirtymään kouluumme.

Mainitsitte, että "meillä lapsesi saa olla oma itsensä". Eikös näin ole kaikissa kouluissa?

- Nuorten keskuudessa ryhmän jäseneksi pääsyn kriteereinä on valitettavan usein se, millaiset farkut tai millainen kampaus hänellä on, mitä hän harrastaa, millaista musiikkia hän kuuntelee tai mikä puhelin hänellä on. Meillä näin ei ole, vaan lapsi saa oma itsensä ja hänet hyväksytään oppilaidemme keskuudessa oikeasti sellaisena kuin hän on. Tämä on tullut esille useasti sekä oppilailta, että vanhemmilta.

Lauletaanko teillä kevätjuhlissa Suvivirsi?

- Kyllä. Meillä saa myös puhua joulujuhlista ja esittää jouluevankeliumia. Meillä myös luetaan ruokarukous.

Onko Helsingin Kristillinen Koulu eliittikoulu?

- Ei. Meillä on kaikenlaisia oppilaita kaikenlaisista taustoista.

Pitääkö oppilaidenne olla helsinkiläisiä?

- Ei tarvitse. Meillä on ollut oppilaita ympäri Uuttamaata.

 Miten oppilaanne pärjäävät jatko-opinnoissa?

- Varmasti kykyjensä mukaan yhtä hyvin kuin minkä tahansa muun koulun käyneenä.

Minkä verran koulussanne on oppilaita?

- Oppilasmäärä aina vähän vaihtelee, mutta tällä hetkellä vajaat pari sataa.

Mitä mieltä oppilaanne ovat koulustanne?

- Kysyimme asiaa yläkoulun oppilailta, ja saimme tällaisia vastauksia:

- Täällä saa olla oma itsensä
- Täällä on hyvä ilmapiiri
- Koulussamme annetaan hyvää opetusta
- Kiusaamiseen puututaan heti
- Oppilaita kuunnellaan
- Kaikki hyväksytään sellaisina kuin he ovat
- Koulussamme on hyvä yhteishenki
- Mukavaa porukkaa
- Välkät ovat hyvän pituisia ja valinnaisaineet mukavia
- Täällä ei syrjitä
- Kaikki ihmiset ovat ystävällisiä
- Täällä ei kiusata ketään
- Tämä on rauhallinen pieni koulu
- Hyvää ruokaa
- Opettajat on mukavia
- Hyvät valinnaisainevaihtoehdot
- Hyviä kavereita
- Hyvin varustettu, esim. älytauluja ja sohvat
- Melkein kaikki tuntevat toisensa

Millaisia valinnaisaineita koulussanne on?

- Yläkoulun valinnaisaineet vaihtelevat vuosittain kysynnän ja tarjonnan mukaan, mutta ainakin tänä vuonna valinnaisaineita ovat:

- Käsityö
- Erityislajiliikunta
- Ilmaisutaito
- Kotitalous
- Liikunta (perinteisiä koululiikuntalajeja)
- Bändi
- Espanja
- Saksa
- Young Leader

 Mitä muuta toimintaa koulullanne on?

- Vanhempainyhteisöo on aktiivisesti mukana koulumme muussa toiminnassa ja suunnittelee ja järjestää erilaisia tapahtumia.

- Koulumme tiloissa toimii myös Helsingin Kristillinen Musiikkikoulu, jossa oppilaat voivat käydä soittotunneilla.

- Koulussamme on käytössä kolmen jakson järjestelmä.

- Helsingin Kristillinen Koulu antaa turvallisessa ja vapaassa ilmapiirissä kristillisen arvomaailman mukaista, peruskoulua korvaavaa, korkeatasoista, yleissivistävää opetusta. Koulu huomioi lapsen yksilöllisyyden sekä kasvattaa terveitä ja vastuuntuntoisia, toiminnassaan oman ja toisen arvon ymmärtäviä, sosiaalisia, monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen rohkeasti suhtautuvia kansalaisia.

 

 

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna