Opiskelu

Tietoa koulupäivästä, kerhotoiminnasta, oppilashuollosta, yms.

Lukuvuosi 2018-2019

Syyslukukausi alkaa torstaina 9.8. 2018 klo 9:00 ja päättyy 1.6. 2019.

Syysloma 15.10.2018 - 19.10. 2018

Joululoma 22.12. 2018 - 6.1. 2019

Talviloma 18.2. 2019 - 22.2. 2019

Lauantaikoulupäivä 6.10. 2018

7.12. 2018 on vapaapäivä

Yläkoulun jaksot 2018-2019

1.jakso 9.8. - 9.11.

2.jakso 12.11. - 15.2.

3.jakso 25.2. - 1.6.

Oppitunnit

Yläkoululla ja alakoululla oppitunnit ovat 45-90 minuutin mittaisia.

Opetussuunnitelma

OPS 2016 luvut 1-12 (yleinen osa)

OPS 2018 luvut 13-14 (oppiaineosa, luokat 1-6)

OPS 2018 luku 15  (oppiaineosa, luokat 7-9)

Helsingin kristillisen koulun opetussuunnitelma täydentyy vielä siirtymävaiheen ajan.

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt voi lukea tästä.

Välitunnit

Oppilaiden tulee olla välitunnilla koulun merkityllä piha-alueella tai sovitusti sisätiloissa.

Ruokavälitunti

Luokat 1–9 ruokailevat klo 10:30 - 11:15 välisenä aikana.

Kerhot

Iltapäiväkerho

Koululla toimii iltapäiväkerho 1.-2. luokkalaisille.  Iltapäiväkerho on toiminnassa klo 13– 17:00 välisenä aikana. Iltapäiväkerhoon haetaan erikseen. Ks. lisätietoja iltapäivätoiminnan alue-esitteestä

Lisätietoja iltapäiväkerhosta ja hakuajoista löytyy Helsingin kaupungin sivuilta.

Helsingin kaupunki tarjoaa koululaisille myös leikkipuistojen iltapäivätoimintaa. Lisätietoja täältä.

Aamuparkki

Koulumme järjestää tulevana lukuvuonna aamutoimintaa 1.- 4.luokan oppilaille. Aamuparkki on avoinna klo 7.30 - 9.00 (tai koulupäivän alkuun saakka) ja kuukausimaksuun sisältyvä aamupala on tarjolla 8.00 - 8.30 välisenä aikana. Kuukausimaksu on 30 € / kk. Hakulomake tästä.

KouluPlus-kerho

Kolmas- ja neljäsluokkalaisilla on mahdollisuus jatkaa mukana aamu- ja iltapäivätoiminnassa KouluPlus -toiminnan puitteissa. Aamukerho on avoinna klo 7.30 - 9.00 (tai koulupäivän alkuun saakka) ja kerhomaksuun sisältyvä aamupala on tarjolla 8.00 - 8.30 välisenä aikana. Kerhomaksu on 30 € / kk.

KouluPlus -iltapäiväkerho alkaa heti koulupäivän jälkeen ja perheenne tarpeen mukaan voitte valita kerhoajan joko klo 16.00 tai 17.00 saakka. Kerhomaksut ovat samat kuin 1.- 2. luokkalaisilla, eli 100 €/kk klo 16 saakka ja 120 €/kk klo 17.00 saakka toimivassa kerhossa.

Toiminta on monipuolista sisältäen ulkoilua, vapaata leikkiä, läksyjen tekemistä ja ohjattuja toimintahetkiä erilaisten teemojen (liikunta, musiikki, kädentaidot ym.) parissa. KouluPlus toimii pääsääntöisesti yhdessä 1-2. luokkien iltapäiväkerhon kanssa eri ikäisten lasten tarpeet huomioiden. Iltapäiväkerhon ja KouluPlussan monipuoliseen toimintaan voi tutustua lisää IP:n blogista.

Ilmoita lapsesi mukaan toimintaan tässä olevan linkin kautta. 


Retket

Luokat voivat tehdä koko päivän tai useamman päivän kestäviä opintoretkiä erikseen ilmoitettaviin kohteisiin.

Poissaolot ja lomat

Oma opettaja myöntää poissaololuvan enintään viideksi vuorokaudeksi (viikko). Rehtori myöntää pidemmät poissaololuvat. Sairauspoissaolot pitää ilmoittaa luokanvalvojalle. Vanhempien on annettava selvitys jokaisesta koulussa poissaolosta mahdollisimman pian Wilmassa.

Tukiopetus

Oppilaalla on oikeus saada koulussa tarvittaessa tukiopetusta. Tukiopetusta annetaan oppilaalle viikottain ns. läksypiirissä sekä ala- että yläkoululaisille.

  1. jos hänen edistyksensä eri oppiaineissa niin vaatii
  2. koulun vaihdon yhteydessä
  3. vieraskielisyydestä johtuen
  4. kohtaamaan ennakolta edessä olevia vaikeasti omaksuttavia oppiaineksia
  5. poissaolon vuoksi tapahtunutta jälkeenjääneisyyttä varten.

Tukiopetusta voidaan myös antaa muun syyn vuoksi opettajan, huoltajan tai oppilaan katsoessa sen tarpeelliseksi.

Oppilashuoltoryhmä

Koulun johtokunta on asettanut oppilashuoltoryhmän käsittelemään koulunkäyntiin liittyviä oppilaiden erilaisia oppimisvaikuksia ja ongelmatilanteita. Koulussa toimiva oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu viikoittain. Työryhmään kuuluvat pedagoginen rehtori, oppilaanohjaaja, kouluterveydenhoitaja ja erityisopettajat. Luokanvalvoja (yläkoulu) ja luokanpettaja (alakoulu) osallistuvat ryhmään tarvittaessa.

Oppilaskunta

Tietoja oppilaskunnasta.

Työelämään tutustuminen (TET)

Yläkoulun 8. - ja  9. luokkien oppilaat tutustuvat työelämään lukuvuoden aikana. Tänä aikana ko. oppilailla ei ole oppitunteja koulussa.

Osoitteenmuutokset

Aina oppilaan tai huoltajan tietojen muuttuessa ota yhteys koulun toimistoon.

 

 

Tallenna

Tallenna