Opiskelu

Tietoa koulupäivästä, kerhotoiminnasta, oppilashuollosta, yms.

Lukuvuosi 2019-2020

Syyslukukausi 8.8.2019 (to) - 20.12.2019 (pe)
Syysloma 14.10.2019 (ma) - 18.10.2019 (pe)
Joululoma 21.12.2019 (la) - 6.1.2020 (ma)

Kevätlukukausi 7.1.2020 (ti) - 30.5.2020 (la)
Talviloma 17.2.2020 (ma) - 21.2.2020 (pe)

Yläkoulun jaksot 2019-2020

Yläkoulussa siirrytään kahden jakson järjestelmään, joten ensimmäinen jakso on sama kuin syyslukukausi ja toinen sama kuin kevätlukukausi.

Oppitunnit

Yläkoululla ja alakoululla oppitunnit ovat 45-90 minuutin mittaisia.

Opetussuunnitelma

OPS 2016 luvut 1-12 (yleinen osa)

OPS 2018 luvut 13-14 (oppiaineosa, luokat 1-6)

OPS 2018 luku 15  (oppiaineosa, luokat 7-9)

Helsingin kristillisen koulun opetussuunnitelma täydentyy vielä siirtymävaiheen ajan.

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt voi lukea tästä.

Välitunnit

Oppilaiden tulee olla välitunnilla koulun merkityllä piha-alueella tai sovitusti sisätiloissa.

Ruokavälitunti

Luokat 1–9 ruokailevat klo 10:30 - 11:15 välisenä aikana.

Poissaolot ja lomat

Oma opettaja myöntää poissaololuvan enintään viideksi vuorokaudeksi (viikko). Rehtori myöntää pidemmät poissaololuvat. Sairauspoissaolot pitää ilmoittaa luokanvalvojalle. Vanhempien on annettava selvitys jokaisesta koulussa poissaolosta mahdollisimman pian wilmassa.

Tukiopetus

Oppilaalla on oikeus saada koulussa tarvittaessa tukiopetusta. Tukiopetusta annetaan oppilaalle viikottain ns. läksypiirissä sekä ala- että yläkoululaisille.

  1. jos hänen edistyksensä eri oppiaineissa niin vaatii
  2. koulun vaihdon yhteydessä
  3. vieraskielisyydestä johtuen
  4. kohtaamaan ennakolta edessä olevia vaikeasti omaksuttavia oppiaineksia
  5. poissaolon vuoksi tapahtunutta jälkeenjääneisyyttä varten.

Tukiopetusta voidaan myös antaa muun syyn vuoksi opettajan, huoltajan tai oppilaan katsoessa sen tarpeelliseksi.

Oppilashuoltoryhmä

Koulun johtokunta on asettanut oppilashuoltoryhmän käsittelemään koulunkäyntiin liittyviä oppilaiden erilaisia oppimisvaikuksia ja ongelmatilanteita. Koulussa toimiva oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu viikoittain. Työryhmään kuuluvat pedagoginen rehtori, oppilaanohjaaja, kouluterveydenhoitaja ja erityisopettajat. Luokanvalvoja (yläkoulu) ja luokanpettaja (alakoulu) osallistuvat ryhmään tarvittaessa.

 

 

 

Tallenna

Tallenna