Opiskelu

Tietoa koulupäivästä, kerhotoiminnasta, oppilashuollosta, yms.

Lukuvuosi 2017-2018

Syyslukukausi alkaa torstaina 10.8. 2016 klo 9:00

Yläkoulun jaksot 2017-2018

1.jakso 10.8. - 13.10.

2.jakso 23.10. - 22.12.

3.jakso 8.1. - 16.3.

4.jakso 19.3. - 2.6.

Oppitunnit

Yläkoululla ja alakoululla oppitunnit ovat 45-90 minuutin mittaisia.

Opetussuunnitelma

OPS 2016 luvut 1-12 (yleinen osa)

OPS 2016 luvut 13-14 (oppiaineosa, luokat 1-6)

Helsingin kristillisen koulun opetussuunnitelma täydentyy vielä siirtymävaiheen ajan.

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt voi lukea tästä.

Päivänavaus

Koulutyö alkaa klo 8:45 päivänavauksella.

Välitunnit

Siirtymävälitunti klo 9:40-9:45, pitkä välitunti klo 10:30- 11:15, lyhyet välitunnit ovat klo 12:00-12:15 sekä 14:40 - 14:45. Oppilaiden tulee olla välitunnilla koulun merkityllä piha-alueella tai sovitusti sisätiloissa.

Ruokavälitunti

Luokat 1–9 ruokailevat klo 10:30 - 11:15 välisenä aikana.

Kerhot

Iltapäiväkerho

Koululla toimii iltapäiväkerho 1.-2. luokkalaisille.  Iltapäiväkerho on toiminnassa klo 13– 17:00 välisenä aikana. Iltapäiväkerhoon haetaan erikseen. Ks. lisätietoja iltapäivätoiminnan alue-esitteestä

Lisätietoja iltapäiväkerhosta ja hakuajoista löytyy Helsingin kaupungin sivuilta.

Helsingin kaupunki tarjoaa koululaisille myös leikkipuistojen iltapäivätoimintaa. Lisätietoja täältä.

Aamuparkki

Koulumme järjestää tulevana lukuvuonna aamutoimintaa 1.-2.luokan oppilaille Päiväkoti Purren tiloissa klo 7.30 - 9. Aamuparkin hinta on 30€ ja hintaan sisältyy aamupala klo 8.00. Hakulomakkeen voit tulostaa tästä.

KouluPlus-kerho

KouluPlus- toimintaa järjestetään tulevana lukuvuonna koulun tiloissa 21.8.2017 alkaen klo 13.15-15.15 välisenä aikana. Toimintaan voivat osallistua ensisijaisesti 3-4. luokkalaiset oppilaat. Toimintaan kuuluu monipuolista ohjelmaa liikunnan, ulkoilun, pelien, musiikin, käden taitojen, läksyparkin sekä kristillisen arvokasvatuksen parissa. Asiakasmaksu lukuvuonna 2017-2018 on 100 €/periodi. Maksu sisältää välipalan sekä ohjauksen. Maksu tulee suorittaa koulun tilille viikko ennen periodin alkua. KouluPlus-kerhon hakulomakkeen voit tulostaa tästä.


Retket

Luokat voivat tehdä koko päivän tai useamman päivän kestäviä opintoretkiä erikseen ilmoitettaviin kohteisiin.

Poissaolot ja lomat

Oma opettaja myöntää poissaololuvan enintään viideksi vuorokaudeksi (viikko). Rehtori myöntää pidemmät poissaololuvat. Sairauspoissaolot pitää ilmoittaa luokanvalvojalle. Vanhempien on annettava selvitys jokaisesta koulussa poissaolosta mahdollisimman pian Wilmassa.

Tukiopetus

Oppilaalla on oikeus saada koulussa tarvittaessa tukiopetusta. Tukiopetusta annetaan oppilaalle viikottain ns. läksypiirissä sekä ala- että yläkoululaisille.

  1. jos hänen edistyksensä eri oppiaineissa niin vaatii
  2. koulun vaihdon yhteydessä
  3. vieraskielisyydestä johtuen
  4. kohtaamaan ennakolta edessä olevia vaikeasti omaksuttavia oppiaineksia
  5. poissaolon vuoksi tapahtunutta jälkeenjääneisyyttä varten.

Tukiopetusta voidaan myös antaa muun syyn vuoksi opettajan, huoltajan tai oppilaan katsoessa sen tarpeelliseksi.

Oppilashuoltoryhmä

Koulun johtokunta on asettanut oppilashuoltoryhmän käsittelemään koulunkäyntiin liittyviä oppilaiden erilaisia oppimisvaikuksia ja ongelmatilanteita. Koulussa toimiva oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu viikoittain. Työryhmään kuuluvat pedagoginen rehtori, oppilaanohjaaja, kouluterveydenhoitaja ja erityisopettajat. Luokanvalvoja (yläkoulu) ja luokanpettaja (alakoulu) osallistuvat ryhmään tarvittaessa.

Oppilaskunta

Tietoja oppilaskunnasta.

Työelämään tutustuminen (TET)

Yläkoulun 8. - ja  9. luokkien oppilaat tutustuvat työelämään lukuvuoden aikana. Tänä aikana ko. oppilailla ei ole oppitunteja koulussa.

Osoitteenmuutokset

Aina oppilaan tai huoltajan tietojen muuttuessa ota yhteys koulun toimistoon.

 

 

Tallenna