Kansainvälisyyskasvatus

Helsingin kristillisen koulun toiminta-ajatus sisältää kansainvälisyyskasvatukseen liittyvän osion: ...koulun tulee kasvattaa toiminnassaan oman ja toisen arvon ymmärtäviä, ... sosiaalisia, monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen rohkeasti suhtautuvia kansalaisia.

Kansainvälisyyskasvatus on tärkeä osa koulukasvatusta. Sen päämääränä on kulttuurien välinen ymmärtäminen. Tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään maailman kulttuurierot rikkautena.

Helsingin kristillisellä koululla kansainvälisyyskasvatusta on toteutettu mm. seuraavasti:

Comenius-projekti

Comenius-projekti toteutettiin vuonna 2005. Yhteistyökouluna oli St. Bede's School -koulu Cambridgesta Englannista.

Helmikuussa yhdessä St. Bede's School -koululta vierailleen oppilasryhmän kanssa esitettiin Erämaan prinssi -musikaali Vanhassa kirkossa.

Myös Helsingin kristilliseltä koululta käytiin St. Bede's School -koululla Englannissa. Vierailun aikana tutustuttiin englantilaiseen kouluelämään, kulttuuriin ja historiaan. Myös siellä koulujen oppilailla oli yhteiskonsertti läheisessä kirkossa.

Ystävyyskoulut

Helsingin kristillisellä koululla on ystävyyskoulu mm. Liettuassa. Sieltä vierailtiin Suomessa toukokuussa 2010.

Integrointi opetukseen

Eri oppiaineiden opetuksessa otetaan huomioon kansainvälinen näkökulma. Opetuksen yhteydessä tutustutaan eri kulttuureihin. Kevään 2010 aikana eräiden luokkien oppilaat ovat saaneet tutustua mm. Nepaliin.

Linkkejä

Comenius: Europe in the classroom
Comenius Programme