Valinnaisaineet

Valinnaisaineita opiskellaan luokilla 4-6 kaksi tuntia viikossa ja luokilla 8-9 neljä tuntia viikossa. Alakoulun puolella valinnaisaineet ovat lyhytkursseja, joista jokainen valitsee ja opiskelee 3 kurssia lukuvuoden aikana. Yläkoulussa valitaan yksi pitkä valinnaisaine, joka opiskellaan kaksi oppituntia koko vuoden ajan ja lisäksi kolme lyhyttä valinnaiskurssia. 

Valinnaiskurssien tarjonta ja sisällöt vaihtelevat vuosittain, mutta yleisimmin valittavissa on ainakin liikuntaa, käsitöitä, kotitaloutta, musiikkia ja kuvataidetta eri teemoja sisältävinä kursseina. Vieraista kielistä tarjotaan espanjan kielen opetusta. Uutena kurssina on alkanut myös Young Leader, jonka tavoitteena on edistää oppilaiden johtamis- ja tiimityötaitoja sekä rohkaista vaikuttamaan ja palvelemaan lähimmäisiä lähellä ja kaukana.