WIlma - koulun ja kodin yhteistyöväline

Helsingin kristillisessä koulussa on käytössä internetpalvelu Wilma. Sen kautta huoltajat saavat tietoa lastensa opetuksesta ja opetusjärjestelyistä. Wilmaa käyttävät myös oppilaat omien opintojensa seurantaan sekä mm. lukujärjestysten tarkasteluun.

Wilman uusi osoite on1.8.2018 alkaen yvkoulut.inschool.fi. Entiset wilmatunnukset toimivat normaalisti.

Wilmaan tarvitaan käyttäjätunnukset

Huoltajat saavat Wilma-tunnukset, kun lapsi aloittaa koulunkäynnin. Jokainen huoltaja tekee itselleen yhden oman henkilökohtaisen tunnuksen, jonka kautta hän voi hoitaa kaikkien lastensa kouluasioita.

OPPILAAT saavat käyttäjätunnukset wilmaan luokanopettajalta koulun alettua.

Miten koulu käyttää Wilmaa?

Opettaja merkitsee Wilmaan oppilaan arvioinnit, tulevat kokeet, oppilaan poissaolot ja seuraa Wilman kautta kodin poissaoloselvityksiä. Opettaja voi keskustella huoltajan kanssa Wilmassa pikaviestien avulla. Koulu voi laittaa Wilmaan myös tiedotteita, kyselyjä sekä oppilaiden työjärjestykset.

Miten Wilma palvelee koteja?

Huoltajat voivat olla Wilman kautta yhteydessä opettajiin opetukseen liittyvissä asioissa ja ilmoittaa oppilaan sairastumisesta luokanopettajalle. Huoltajat näkevät lapsensa arvosanat eri oppiaineissa ja selvittävät poissaoloja. Wilmassa huoltajat lukevat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat vastata rehtorin, opettajan tai kanslian lähettämiin kyselyihin.

Wilman käyttäjätunnukset poistuvat huoltajilta, kun nuori täyttää 18 vuotta. Täysi-ikäinen nuori vastaa itse poissaoloistaan koulussa sovitulla tavalla.

Miten Wilma palvelee oppilaita?

Kaikki oppilaat voivat nähdä Wilman kautta opettajien antamat omat arvosanansa ja omat, opettajan kirjaamat poissaolonsa. Oppilaat voivat Wilma-pikaviestien avulla yhteydessä opettajaan ja lukea koulun tiedotteita. Wilman kautta oppilaat voivat myös vastata kyselyihin. Työjärjestykset näkyvät oppilaalle Wilmassa, mahdolliset muutokset rehtorille.