Seitsemännelle luokalle KRISTILLISEEN KOULUUN

Tervetuloa tutustumaan! Sovi henkilökohtainen tutustumisaika tai tule avointen ovien iltaan tiistaina 14.1.2020!

Hakeminen

Kristilliseen kouluun haetaan koulun omalla hakulomakkeella, jonka voit ladata täältä. Palauta lomake liitteineen 14.1.2020 mennessä koulun kansliaan. Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään 20.-31.1. välisenä aikana. Rehtori päättää oppilasvalinnasta helmikuun 14. päivään mennessä ja päätöksestä ilmoitetaan kirjeitse. Huoltaja vahvistaa oppilaispaikan vastaanottamisen kirjeessä ilmoitettuun päivään mennessä.

Hakuajan jälkeen mahdollisesti saapuneet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja haastattelut järjestetään sovittavina aikoina. Vapaita oppilaspaikkoja voi hakea myös 8. ja 9. luokalle.

Lisätietoja rehtori Maarit Laakkonen, p. 041 528 7755.

Opiskelu yläkoulussa

Seitsemännelle luokalle siirtyminen on erityinen vaihe peruskoulussa. Luokanopettaja vaihtuu uuteen luokanvalvojaan ja oppiminen tapahtuu aineenopettajien johdolla. Helsingin kristillisessä koulussa on käytössä kahden jakson järjestelmä, mikä tarkoittaa sitä, että syyslukukausi on ensimmäinen jakso ja kevätlukukausi toinen. Lukujärjestys vaihtuu jakson vaihtuessa tammikuun alussa.

7. luokalla oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Uusia oppiaineita ovat kotitalous ja terveystieto ja alakoulun ympäristöopin tilalle tulevat erillisinä aineina biologia, maantiede, fysiikka ja kemia. Valinnaisaineet alkavat kahdeksannella luokalla, jolloin niitä opiskellaan yhteensä 5 tuntia viikossa.

Koulupäivät alkavat pääsääntöisesti klo 8.55. Kahdeksan aamuja saattaa kuitenkin olla joitakin, esim. silloin, jos kotitaloustunnit on lukujärjestyksessä aamulla, jotta kaikki kolme ehditään pitää ennen ruokailua. Koulupäivän päätymisaika vaihtelee kahden ja neljän välillä.

7. luokalle tulee usein uusia oppilaita. Tutustumiseen ja ryhmäytymiseen käytetään aikaa syksyn alussa, jotta jokaisella olisi hyvä ja turvallinen olo luokan jäsenenä. Erityisen mukava osa seiskaluokan aloitusta on kahden yön leirikoulu Vartiosaaressa, joka toteutuu jo kolmannella kokonaisella kouluviikolla elo-syyskuun vaihteessa!

Kristillisyys koulussa

Kristillisessäkin koulussa oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin muissakin kouluissa. Koulun toiminta perustuu kristilliseen maailmankuvaan ja koulu on sitoutunut kristilliseen arvopohjaan. Käytännössä se näkyy esimerkiksi koulun aamunavauksissa, juhlissa ja tapahtumissa, joissa usein on kristillistä sisältöä. Yläkoulussa on myös yksi tunti enemmän uskontoa viikossa. Tätä tärkeämpää on kuitenkin se, että arvopohja välittyisi käytännön arjessa esimerkiksi jokaisen arvostamisena ja kunnioittamisena, tai vaikkapa erilaisina palveluprojekteina.

Kenenkään ei tarvitse olla ”uskovainen” voidakseen tulla kristilliseen kouluun, mutta useimmille meistä usko on kuitenkin tärkeä asia. Kristillisyys on meillä tavallinen, luonteva osa arkea ja on mukavaa, että se voi olla sitä myös kaveripiirissä koulupäivän aikana!

Lue lisää koulun esittelystä