TERVETULOA – KRISTILLINEN PÄIVÄKOTI PURSI ON:

ILOA JA YHTEYTTÄ…

Värjätyt kädet

…Rohkaisua ja kohtaamista… Tutkimista ja rohkeita kokeiluja…

Arvostamista ja kunnioittamisen kulttuuria…

Tiimioppimista ja johtajuutta… Vapautta ajatella!

 

Päiväkoti Pursi tarjoaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta 3 - 6 vuotiaille lapsille. Toimimme samassa kiinteistössä Helsingin Kristillisen koulun kanssa, osoitteessa Pieksupolku 5, 00720 Helsinki. Meille jokainen lapsi on arvokas ja erityinen. Haluamme luoda jokaiselle lapselle kokemuksen siitä, että hän on kutsuttu ryhmän jäsenyyteen – hänet halutaan mukaan.

Haluamme luoda rohkaisun kulttuurin, joka henkii iloa, arvostamista ja kunnioittamista. Käytämme Young Leader- metodia työkaluna yksinäisyyttä, ulkopuolisuutta ja kiusaamista vastaan. Sen avulla kasvatamme rohkeutta toimia tiimissä yhteistyössä toisten kanssa. Voit lukea lisää koko koulumme yhteisistä kristillisistä arvoista Koulun esittely -sivuilta.

Päiväkodin yhteystiedot:

050 568 8500 varhaiskasvatusjohtaja Maritta Lamponen, maritta.lamponen(at)hkkhel.fi

050 314 6410 Kullanmurut 3-4 v. lastentarhanopettaja Lasse Lehtinen ja lastenhoitaja Tarja Palm

050 3111777 Esiopetus 5-6 v. lastentarhanopettaja Janne Lamponen

 

TERVETULOA TUTUSTUMAAN PÄIVÄKODIN JA KOULUN TOIMINTAAN Keskiviikkona 16.1.2019 KLO 17:00 ALKAEN!

 

Miten yksityinen Päiväkoti Pursi eroaa kunnan tai kaupungin päiväkodeista?

- Suurin ja ehkä merkittävin ero on se, että kristilliset arvot ovat toimintamme ja kasvatusnäkemyksemme luonnollinen perusta ja pohja. Olemme yksi Helsingin kaupungin yksityisistä päiväkodeista. Meillä on yhä vapaus toteuttaa laadukasta kristillistä varhaiskasvatusta ja viettää oman kulttuuriperintömme mukaisia juhlia. Voit hakea meille, jos lapsesi on 2-6 -vuotias. Tarjoamme myös esiopetusta klo 8.50-13.00.
Katso lisää Helsingin kaupungin yksityiset päiväkodit.

Vastaako päivähoitonne laatu kunnallisia päivähoitopalveluita?

- Kyllä vastaa. Varhaiskasvatuspalvelumme perustuu uuteen varhaiskasvatuslakiin ja Helsingin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaan niiltä osin, kun se sitoo meitä Helsingin kaupungin yksityisenä päivähoidon tuottajana. Eli meiltä saat kaiken sen, mitä saisit pedagogisesti kunnalliselta päiväkodilta.

Lisäksi saat luotettavan, yksilöllisesti räätälöidyn, kokonaisvaltaisen palvelukonseptin sekä kaikkea toimintaamme ja laadunvalvontaamme ohjaavan, vakaan kristillisen arvopohjan.

Miten yksityiseen päiväkotiinne haetaan? Ja onko se kallista?

- Helsingissä yksityisiin päiväkoteihin haetaan ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin. Voit siis soittaa johtajallemme, Maritta Lamposelle, p. 050-56 88 500. Päiväkotiin haetaan lomakkeella, jonka voi ladata tästä.

Mikäli haette esiopetuspaikkaa, täytättehän lisäksi esiopetushakemuksen.

Yksityinen päivähoidon tuottaja päättää lasten valinnasta ja kirjallinen hoitosopimus tehdään aina huoltajan ja palvelun tuottajan kesken. Päivähoidon tuottaja määrittää myös hoitomaksun.

Jos haette hoitopaikkaa myös kaupungin päiväkodista, sinne on hyvä ilmoittaa, että olette hakeneet paikkaa myös meiltä. Mikäli lapsenne on jo hyväksytty kaupungin päiväkotiin, päiväkotipaikka peruuntuu vasta kun lapsenne on hyväksytty meille.

Valitessaan yksityisen päivähoidon perhe voi saada siihen yksityisen hoidon tukea Kelasta. Tukea voidaan maksaa heti vanhempainrahakauden päätyttyä.

Yksityisen hoidon tuki muodostuu lakisääteisestä hoitorahasta, tulosidonnaisesta hoitolisästä ja Helsinki-lisästä. Tällöin kustannukset putoavat kunnallisen päivähoidon tasolle.

Lisää tietoja KELAn sivuilta, tai Helsingin kaupungin sivuilta.

Miten yksityisen hoidon tukea haetaan?

- Yksityisen hoidon tukea ja Helsinki-lisää haetaan Kelasta.

Lapsen vanhempi hakee tukea Kelasta sähköisesti tai lomakkeella WH1 - Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen hakemus. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan yksityiseen päiväkotiin.

Lomake WH1

Tarvitsen lapselleni kokopäiväisen päivähoitopaikan. Onko Helsingissä yhä oikeus yli 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen?

- Kyllä on. Vaikka varhaiskasvatuslain mukaan subjektiivinen oikeus rajattiin 20 tuntiin, Helsingin kaupunki ei toistaiseksi rajaa lapsen subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta. Kela noudattaa varhaiskasvatuslakia, joten yksityisen hoidon tukea ei makseta täysimääräisenä, mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa 20 tuntia tai alle.

Tästä johtuen yksityisessä varhaiskasvatuksessa kokopäiväistä hoitoa tarvitsevien lasten yksityisen hoidon tuen hakemusten liitteeksi tarvitaan kunnan päätös kokopäiväisen varhaiskasvatuksen tarpeesta, mikäli lapsen huoltajat eivät ole työelämässä tai kokopäiväisiä opiskelijoita.

Miten kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen haetaan? Onko se hankalaa?

- Hakeminen sujuu mutkattomasti. Kokopäiväistä varhaiskasvatusoikeutta haetaan kunnalta. Perhe täyttää lomakkeen: ”Hakemus ja päätös yli 20 tuntia laajemman varhaiskasvatuksen tarpeesta”. Päätös liitetään Kelalle toimitettavaan yksityisen hoidon tuen hakemukseen.

Kaupungin antama päätös yli 20 tuntia laajemmasta varhaiskasvatusoikeudesta on voimassa toimintakausikohtaisesti 31.7 asti. Lomakkeen saa palveluntuottajalta tai tulostamalla sen tästä.

Lomakkeen toimitusosoite: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Yksityinen varhaiskasvatus, Palveluvastaava Katja Almusa, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki, (Käyntiosoite Töysänkatu 2 D, 00510 Hki)

Kuulin, että esiopetusikäisen lapseni yksityisen hoidon tuki eroaa pikkusisaruksen saamasta tuesta? Miten?

- Esiopetusikäisten lasten yksityisen hoidon tuki poikkeaa nuorempien lapsiesi tuesta siten, että Kela maksaa yksityisen varhaiskasvatuksen esiopetusikäisestä lapsesta puolitetun hoitorahan ja tulosidonnaisen hoitolisän. Lue lisää.

Jos perhe saa yksityisen hoidon tukea, lapsi ei voi samanaikaisesti osallistua Helsingin kaupungin leikkitoiminnan kerhoon.

Lisätietoja aiheesta: Yksityisen hoidon tuki Kelan sivuilla.

 

Lapset ja aakkospalikat

 

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna