TERVETULOA – KRISTILLINEN PÄIVÄKOTI PURSI ON:

ILOA JA YHTEYTTÄ…

Värjätyt kädet

…Rohkaisua ja kohtaamista… Tutkimista ja rohkeita kokeiluja…

Arvostamista ja kunnioittamisen kulttuuria…

Tiimioppimista ja johtajuutta… Vapautta ajatella!

Päiväkoti Pursi tarjoaa kristillisiin arvoihin ja maailmankuvaan perustuvaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta
2 - 6 vuotiaille lapsille. Toimimme samassa kiinteistössä Helsingin Kristillisen koulun kanssa, osoitteessa
Pieksupolku 5, 00720 Helsinki.

Meille jokainen lapsi on arvokas ja erityinen. Haluamme luoda jokaiselle lapselle kokemuksen siitä, että hän on kutsuttu ryhmän jäsenyyteen – hänet halutaan mukaan.

Haluamme luoda rohkaisun kulttuuria, joka henkii iloa, arvostamista ja kunnioittamista. Käytämme Young Leader- metodia työkaluna yksinäisyyttä, ulkopuolisuutta ja kiusaamista vastaan. Sen avulla kasvatamme rohkeutta toimia tiimissä yhteistyössä toisten kanssa. Voit lukea lisää koko koulumme yhteisistä kristillisistä arvoista Koulun esittely -sivuilta.

Toteutamme päiväkodissa valtakunnallisten perusteiden mukaisia varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia. Teemme aktiivista ja arjessa toteutuvaa yhteistyötä kristillisen koulun kanssa ja esiopetuksesta on mahdollisuus luontevasti jatkaa tutussa kaveriporukassa ja ympäristössä kristillisen koulun ekaluokalle.

Päiväkodin yhteystiedot

050 568 8500 varhaiskasvatusjohtaja Maritta Lamponen, maritta.lamponen(at)hkkhel.fi

050 314 6410 Kullanmurut 3-4 v. lastentarhanopettaja Lasse Kortelainen ja lastenhoitaja Tarja Palm

050 3111777 Esiopetus 5-6 v. lastentarhanopettaja Janne Lamponen

Päiväkotiin hakeminen

Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden ilman erityistä hakuaikaa ottamalla yhteyttä varhaiskasvatusjohtaja Maritta Lamposeen, p. 050-56 88 500 ja täyttämällä hakemuslomakkeen, jonka voi ladata tästä.

Mikäli haette esiopetuspaikkaa, täytättehän lisäksi esiopetushakemuksen. Esiopetuksen hakuajoissa noudatetaan Helsingin kaupungin hakuaikoja. Vapaita esioppilaspaikkoja voi hakea myös hakuajan ulkopuolella.

Haastattelemme kaikki päiväkotiin hakevat perheet. Haastattelun yhteydessä kerromme tarkemmin päiväkodin toiminnasta ja kristillisen kasvatuksen periaatteista. Päiväkotipaikan myöntämisen jälkeen tehdään kirjallinen hoitosopimus huoltajan ja palvelun tuottajan kesken.

Jos haette hoitopaikkaa myös kaupungin päiväkodista, sinne on hyvä ilmoittaa, että olette hakeneet paikkaa myös meiltä. Mikäli lapsenne on jo hyväksytty kaupungin päiväkotiin, päiväkotipaikka peruuntuu vasta kun lapsenne on hyväksytty meille.

Miten yksityisen hoidon tukea haetaan?

Valitessaan yksityisen päivähoidon perhe voi saada siihen yksityisen hoidon tukea Kelasta. Tukea voidaan maksaa heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Yksityisen hoidon tuki muodostuu lakisääteisestä hoitorahasta, tulosidonnaisesta hoitolisästä ja Helsinki-lisästä. Tällöin vanhempien maksettavaksi päivähoitomaksu vastaa noin kunnallisen päivähoidon tasoa. Lapsen vanhempi hakee tukea Kelasta sähköisesti tai lomakkeella WH1 - Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen hakemus. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan yksityiseen päiväkotiin.

Lisää tietoa ja ohjeet tuen hakemiseen löytyvät Kelan ja Helsingin kaupungin nettisivuilta.

 

 

Lapset ja aakkospalikat

 

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna