Koulun hallinto


Helsingin Kristillisen Koulun Kannatusyhdistys (HKKK)

Helsingin Kristillisen koulun Kannatusyhdistys ry ylläpitää perusopetusta tarjoavaa yhtenäiskoulua ja päiväkotia, joissa kristillinen kasvatus ja kristilliset arvot tulevat näkyviin arkipäivässä.

Tavoitteena on tarjota vanhemmille mahdollisuus saada lapsilleen sellaista kasvatusta, joka tukee kodin kasvatustavoitteita ja joka samalla täyttää yhteiskunnan asettamat koulutuksen sisällölliset ja laadulliset vaatimukset.

Koulun ja päiväkodin toiminta perustuu kristilliseen maailmankatsomukseen. Kasvatuksen ja opetuksen yhtenä tavoitteena on tuoda oppilaille turvallinen ja välittävä ilmapiiri, jossa jokaisella lapella ja nuorella on oikeus oppimiseen ja omaan henkilökohtaiseen kohtaamiseen koulun ja päiväkodin aikuisen kanssa. 

Kannatusyhdistyksen hallitus

Jäsenet:

Jorma K. Virtanen, puheenjohtaja
Pekka Vaismaa, jäsen
Johanna Sandberg, jäsen
Laura Sormunen, jäsen 
Pekka Salonen, jäsen

varajäsenet:

Marita Knevel

Ilona Saarela

 

Helsingin Kristillisen Koulun (HKK) johtokunta

Helsingin kristillisen koulun johtokunnan muodostavat Helsingin kristillisen koulun kannatusyhdistyksen nimittämät jäsenet ja yksi tai kaksi opettajakunnan sekä yksi koulun muun henkilökunnan keskuudestaan valitsema henkilö.

Myös oppilaskunnan on mahdollista valita keskuudestaan viisitoista vuotta täyttänyt edustaja koulun johtokuntaan. Tällä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta eikä hänellä ole mahdollista osallistua kaikkien asioiden käsittelyyn.

Koulun johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. määritellä koulun toiminnan tarkoitus ja tavoitteet sekä valvoa niiden toteutumista, valmistella johtosääntö hallituksen hyväksyttäväksi, hyväksyä opetussuunnitelma, tehdä hallitukselle esitys toimien perustamisesta tai lakkauttamisesta, päättää oppilaaksiottamisesta ja oppilaan erottamisesta, päättää lukuvuoden työ- ja loma-ajoista, valvoa työrauhan ylläpitämistä ja vahvistaa järjestyssäännöt.

Johtokunnan kokoonpano

Jäsenet:

Mari Vesin, puheenjohtaja
Jorma K. Virtanen varapuheenjohtaja
Nanda Hellberg-Cano, jäsen
Heidi Ruuska, jäsen
Hannele Reis, varajäsen

Opettajakunnan edustajat:
Pauliina Kiviaho, yk
Jaakko Joensuu, ak

Henkilökunnan edustajat:
Minna Davidsson