Koulun hallinto


Helsingin Kristillisen Koulun Kannatusyhdistys (HKKK)

Helsingin kristillisen koulun arvopohja perustuu Raamatun pelastussanomaan Jeesuksen Kristuksen sovitustyöstä. Koulun kasvatuksen ja opetuksen yhtenä tavoitteena on tuoda oppilaille turvallinen ja välittävä ilmapiiri, jossa jokaisella oppilaalla on oikeus oppimiseen ja omaan henkilökohtaiseen kohtaamiseen oulun aikuisen kanssa. 

Tavoitteena on tarjota vanhemmille mahdollisuutta saada lapsilleen sellaista kasvatusta, joka tukee kodin kasvatustavoitteita ja joka samalla täyttää yhteiskunnan asettamat koulutksen laadun vaatimukset.

Helsingin Kristillisen koulun Kannatusyhdistys ry pitää yllä peruskoulutusta tarjoavaa perusasteen yhtenäiskoulua, jossa kristillinen kasvatus ja kristilliset arvot tulevat näkyviin koulun arkipäivässä.

Kannatusyhdistyksen hallitus

Jäsenet:

Jorma K. Virtanen, puheenjohtaja
Pekka Vaismaa, jäsen
Juha Tanskanen, jäsen
Maritta Lamponen, jäsen
Laura Sormunen, jäsen 

varajäsenet:

Marita Knevel

Ilona Saarela

 

Helsingin Kristillisen Koulun (HKK) johtokunta

Helsingin kristillisen koulun johtokunnan muodostavat Helsingin kristillisen koulun kannatusyhdistyksen nimittämät jäsenet ja yksi tai kaksi opettajakunnan sekä yksi koulun muun henkilökunnan keskuudestaan valitsema henkilö.

Myös oppilaskunnan on mahdollista valita keskuudestaan viisitoista vuotta täyttänyt edustaja koulun johtokuntaan. Tällä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta eikä hänellä ole mahdollista osallistua kaikkien asioiden käsittelyyn.

Koulun johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. määritellä koulun toiminnan tarkoitus ja tavoitteet sekä valvoa niiden toteutumista, valmistella johtosääntö hallituksen hyväksyttäväksi, hyväksyä opetussuunnitelma, tehdä hallitukselle esitys toimien perustamisesta tai lakkauttamisesta, päättää oppilaaksiottamisesta ja oppilaan erottamisesta, päättää lukuvuoden työ- ja loma-ajoista, valvoa työrauhan ylläpitämistä ja vahvistaa järjestyssäännöt.

Johtokunnan kokoonpano

Jäsenet:

Maarit Laakkonen, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja: Jorma K. Virtanen
Leena-Mari Tanskanen, jäsen
varajäsen: Tarja Sumantri
Kristiina Porthen, jäsen
varajäsen: Jukka Porthen
Ulla Huimasalo, jäsen
varajäsen: Hannele Reis

Opettajakunnan edustajat:
Heini Melkas, yk
Sanna Karelius, ak

Henkilökunnan edustajat:
Minna Davidsson