Henkilökunta

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hkkhel.fi

 

Rehtori

Jari von Becker, p. 040 544 7500

Vararehtori

Milja Elomaa (vt.), p. 050 523 6229

Luokanopettajat

Lappi Leea, 1. lk, p. 050 384 6080
Hyyrynen Liisa, 2.lk, p. 050 439 7499
Kuuskoski Petteri, 3.lk, p. 050 564 1879
Karelius Sanna, 4.lk
Mikkola Ailla, 5.lk, p. 050 431 7536
Joensuu Jaakko, 6.lk. p. 050 378 4591

Päätoimiset tuntiopettajat

Hautala Mirva, p. 050 565 9832
Hotinen Hanna
Joensuu Jaakko, p. 050 378 45 91
Kaisamatti Tytti, (vanhempainvapaalla 8.12. 2016 alkaen)
Kiviaho Pauliina
Meklin Leena
Melkas Heini
Niemelä Sini (opintovapaalla 1.8. 2017 alkaen)
Noronkoski Sanni (vanhempainvapaalla 1.8. 2017 alkaen)
Pasanen Mari, p. 050 408 1219
Tarvainen Laura, p. 050 372 2744

Erityisopetus

Heikkinen Ruut, EO ak, p. 050 434 4808
Sormunen Laura, EO yk, p. 050 501 9623

Koulukuraattori

Kaisamatti Tytti, (vanhempainvapaalla 8.12. 2016 alkaen)

Koulupsykologi

Saara Ollikainen, koulupsykologi, Helsingin kaupunki. p. 09-310 71872, 040-180 64 81 (ma-to)
saara.ollikainen (at) hel.fi. Paikalla Helsingin Kristillisellä koululla tiistaisin.

Opinto-ohjaaja

Kaisamatti Tytti, (vanhempainvapaalla 8.12. 2016 alkaen) sijaisena Milja Elomaa p. 050 523 6229

Koulun terveydenhoitaja

Anita Hirvonen, p. 050 436 2018

Yhteydenotot terveydenhoitajaan vain puhelimitse.

Terveydenhoitaja on koululla lv. 2017-2018 tiistaisin ja perjantaisin.

Muu henkilökunta

Hekanaho Tommi, (hoitovapaalla 1.8.2017 alkaen). Sijaisena Jukka Heinonen, kouluisäntä/ kiinteistönhoitaja, p. 050 360 5757
Davidsson Minna, koulusihteeri, p. 050 512 0607
Lempinen Pirjo, emäntä, p. 050 501 9549
Kamaldeep Sharma, keittiöapulainen
Koivisto Li, IP-kerhovastaava, p. 050 501 9551

Päiväkodin johtaja

p. 050 568 8500

Kristillinen päiväkoti Pursi, p. 050 314 6410