Henkilökunta

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hkkhel.fi

Rehtori

Jari von Becker, p. 040 544 7500

Pedagoginen rehtori
Maarit Laakkonen, p. 041 528 7755

Vararehtori
Milja Elomaa (vt.), p. 050 523 6229

Luokanopettajat
Hyyrynen Liisa, 1.lk, p. 050 439 7499
Perttu Sari, 2. lk
Karelius Sanna, 3.lk
Kuuskoski Petteri, 4.lk, p. 050 564 1879
Joensuu Jaakko, 5.lk. p. 050 378 4591
Mikkola Ailla, 6.lk, p. 050 431 7536

Päätoimiset tuntiopettajat
Hautala Mirva, p. 050 565 9832
Joensuu Jaakko, p. 050 378 45 91
Kiviaho Pauliina
Meklin Leena
Melkas Heini
Niemelä Sini
Pasanen Mari, p. 050 408 1219

Erityisopetus
Heikkinen Ruut, EO ak, p. 050 434 4808
Sormunen Laura, EO yk, p. 050 501 9623

Koulukuraattori
Kaisamatti Tytti, (vanhempainvapaalla 8.12. 2016 alkaen)
Laakkonen Maarit, syyslukukausi 2018, p. 041 528 7755

Koulupsykologi
Elina Astikainen, koulupsykologi, Helsingin kaupunki. p. 09-310 71872
elina.astikainen (at) hel.fi. Paikalla Helsingin Kristillisellä koululla tiistaisin.

Opinto-ohjaaja
Kaisamatti Tytti, (vanhempainvapaalla 8.12. 2016 alkaen)
Milja Elomaa p. 050 523 6229

Aamu- ja iltapäivätoiminta, KouluPlus
Maarit Laakkonen, hallinto p. 041 528 7755
Nina Virtanen, vastuuohjaaja p. 050 501 9551
Ira Tokola, ohjaaja
Koivisto Li, ohjaaja

Koulun terveydenhoitaja
Anita Hirvonen, puh. 050 310 5574

Yhteydenotot terveydenhoitajaan vain puhelimitse.
Terveydenhoitaja on koululla lv. 2018-2019 maanantaisin ja tiistaisin.

Muu henkilökunta
Hekanaho Tommi, kouluisäntä/ kiinteistönhoitaja, p. 050 360 5757
Davidsson Minna (äitiyslomalla 19.3.2018 alkaen). Sijaisena Eija Jarkima, koulusihteeri, p. 050 512 0607
Lempinen Pirjo, emäntä, p. 050 501 9549
Kamaldeep Sharma, keittiöapulainen

Päiväkoti Pursi
Maritta Lamponen, varhaiskasvatusjohtaja, p. 050 568 8500
Päiväkoti Pursi, p. 050 314 6410