Oppilaskunta

Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää oppilaiden harrastustoimintaa. Oppilaskunnan tehtäviin kuuluu myös koulun tavoitteita tukevan toiminnan järjestäminen ja koulun toiminnan kehittämisen ideointi.

Oppilaskunnan ohjaajana toimivat opettajat Jaakko Joensuu ja Mari Pasanen.