VanhempainTOIMIKUNTA

Koulussa toimii vanhempaintoimikunta, joka muodostuu jokaiselta luokalta valittavista vanhemmista.

Perustuslain 3. pykälän tavoitteet kodin ja koulun yhteistyöstä korostuvat toiminnassamme. Hakiessaan kouluun vanhemmat sitoutuvat yhteistyöhön.

Vanhempaintoimikunnan tehtäviä:

  • Edistää kodin ja koulun välistä yhteistoimintaa
  • Järjestää virkistys- ja tutustumistoimintaa vanhempien, opettajien ja oppilaiden kesken
  • Järjestää stipendejä ja muita kannusteita oppilaille
  • Vanhempainyhdistys voi myös käynnistää ja organisoida varainkeräyskampanjoita, joilla tuetaan vanhempaintoimikunnan tehtävien toteuttamista sekä mahdollistetaan oppilaiden koulutyötä helpottavia hankintoja.